بلاگ

لیست خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

لیست خطاهای ماشین ظرفشویی بوش، در هنگام خرابی ماشین ظرفشویی کدهای خطایی را در نمایشگر خود نمایش می دهد. شما اگر از این کدخطاها و ارورها اطلاع کافی داشته باشید و معنی هر یک از این ارورها را بدانید زودتر و بهتر می توانید نسبت به رفع خطا اقدام کنید. 

ارورهای ماشین ظرفشویی بوش

E4 – خرابی رله ایمنی المنت – ایراد برد الکترونیک – خرابی هیترزئولیت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E5 – سر ریز شدن بیش از حد آب داخل ماشین – معیوب بودن آب شمار – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E00 – این شرح بدون خطا است ماشین ریست شود.

E01 – گرفتگی پمپ تخلیه – پمپ نیمه کاره عمل میکند – تاخیر در تخلیه به موقع آب – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E02 – معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت – خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E03 – خرابی و یا سوختگی رله کمکی برای گرم کردن المنت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E06 – چک کردن ولتاژ – مقدار مقاومت سنسور کنترل شود – خرابی سنسور- ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E07 – ایراد خرابی در سیستم خشک کن زئولیت است – خرابی در فن خشک کن – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E08 – خطای گرم کردن آب – افت در ولتاژ – نصب سیم ارت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E09 – چک کردن مقدار مقاومت المنت – بررسی کردن سیم کشی ماشین – چک کردن رله برد الکترونیک- ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E10 – خرابی در سیستم زئولیت – چک کردن مقدار مقاومت در المنت – بررسی سیم کشی ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با خدمات پس از فروش بوش تماس بگیرید.

E11 – خرابی سنسور NTC مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E12 – خرابی سنسور NTC – تعویض سنسور NTC – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E13 – این خطا مربوط است به درجه دمای بالای آب 75 درجه – خرابی سنسور گرمایشی مقدار اهم سنسور دما چک شود – خرابی از مدار برد اصلی ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E14 – برنامه متوقف شده است همراه با تخلیه – سنسور آب شمار چک شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

ارورهای ماشین ظرفشویی بوش

خطای e15 ماشین ظرفشویی بوش

E15 – برنامه ماشین متوقف می شود همراه با متناوب پمپاژ – آب ریزش از کف ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E16 – دریچه آب بررسی شود – برنامه ماشین متوقف شده با متناوب پمپاژ – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E17 – برنامه ماشین متوقف شده با متناوب پمپاژ – دریچه تامین آب چک شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E18 – چراغ تامین آب ماشین روشن می شود – برنامه ماشین متوقف شده با متناوب پمپاژ – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E19 – دلیل این خطا از خرابی برد الکترونیک است – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E20 – اشکال این خطا از مقادیر مقاومت پمپ گرما اشتباه شده است – هیت پمپ را چک کنید – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی مجاز بوش تماس بگیرید

E21 – ایراد این خطا مربوط می شود به مسدود شدن و یا گرفتگی هیت پمپ ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E22 – این خطا مربوط می شود به باقی ماندن آب داخل پمپ – خرابی پمپ – فیلتر – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E23 – پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ ماشین است – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

ارور 24 ماشین ظرفشویی بوش

E24 – علت این خطا شلنگ خروجی مسدود شده است خرابی پمپ – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E25 – ایراد این خطا از عدم تخلیه آب است – سوختگی پمپ تخلیه – نشت آب داخل پمپ – خرابی از مدار برد ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E26 – اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف است – بررسی سیم کشی ماشین – خرابی سویچ آب ریزش کف ماشین – چک کردن ولتاژ – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E27 – سیم ارت ماشین چک شود – چک کردن ولتاژ – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E28 – کثیفی و خرابی اکوا سنسور – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E29 – ولتاژ ماشین چک شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E30 – ولتاژ برق ماشین 290 – گلنت روی درب ماشین بررسی شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E31 – این خطا مربوط به برد است – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک ماشین باشد – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز بوش تعمیرات تماس بگیرید.

E32 – این خطا مربوط به برد است – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک ماشین باشد – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE01 – قبل از زدن استارت اشکال از برد الکترونیک – بعد از زدن استارت اشکال از موتور ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE17 – خرابی از شیر برقی – فشار آب بالاتر از حد است – خرابی از فرمان برد ماشین است – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE20 – ابتدای کارکرد ماشین سوختگی و یا اتصال موتور – وسط و انتهای کارکرد ماشین اشکال از برد الکترونیک – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE24 – ایراد این خطا از پمپ تخلیه است – هیت پمپ – خرابی از برد الکترونیک سوکت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز بوش تماس بگیرید.

E00 – بدون خطا

F17 – کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید – پروانه چرخ تشخیص داده نشده – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرات ظرفشویی بوش تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *