تماس با ما

22736541 تجریش  ( ده خط ويژه)

88851672 ولی عصر ( ده خط ويژه)

پنجشنبه, آگوست 16, 2018
22736541 تجریش 88851672 ولی عصر
بلاگ

لیست خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

لیست خطاهای ماشین ظرفشویی بوش، در هنگام خرابی ماشین ظرفشویی کدهای خطایی را در نمایشگر خود نمایش می دهد. شما اگر از این کدخطاها و ارورها اطلاع کافی داشته باشید و معنی هر یک از این ارورها را بدانید زودتر و بهتر می توانید نسبت به رفع خطا اقدام کنید. 

ارورهای ماشین ظرفشویی بوش

E4 – خرابی رله ایمنی المنت – ایراد برد الکترونیک – خرابی هیترزئولیت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E5 – سر ریز شدن بیش از حد آب داخل ماشین – معیوب بودن آب شمار – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E00 – این شرح بدون خطا است ماشین ریست شود.

E01 – گرفتگی پمپ تخلیه – پمپ نیمه کاره عمل میکند – تاخیر در تخلیه به موقع آب – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E02 – معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت – خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E03 – خرابی و یا سوختگی رله کمکی برای گرم کردن المنت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E06 – چک کردن ولتاژ – مقدار مقاومت سنسور کنترل شود – خرابی سنسور- ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E07 – ایراد خرابی در سیستم خشک کن زئولیت است – خرابی در فن خشک کن – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E08 – خطای گرم کردن آب – افت در ولتاژ – نصب سیم ارت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E09 – چک کردن مقدار مقاومت المنت – بررسی کردن سیم کشی ماشین – چک کردن رله برد الکترونیک- ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E10 – خرابی در سیستم زئولیت – چک کردن مقدار مقاومت در المنت – بررسی سیم کشی ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با خدمات پس از فروش بوش تماس بگیرید.

E11 – خرابی سنسور NTC مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E12 – خرابی سنسور NTC – تعویض سنسور NTC – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E13 – این خطا مربوط است به درجه دمای بالای آب 75 درجه – خرابی سنسور گرمایشی مقدار اهم سنسور دما چک شود – خرابی از مدار برد اصلی ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

E14 – برنامه متوقف شده است همراه با تخلیه – سنسور آب شمار چک شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید.

ارورهای ماشین ظرفشویی بوش

خطای e15 ماشین ظرفشویی بوش

E15 – برنامه ماشین متوقف می شود همراه با متناوب پمپاژ – آب ریزش از کف ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E16 – دریچه آب بررسی شود – برنامه ماشین متوقف شده با متناوب پمپاژ – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E17 – برنامه ماشین متوقف شده با متناوب پمپاژ – دریچه تامین آب چک شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E18 – چراغ تامین آب ماشین روشن می شود – برنامه ماشین متوقف شده با متناوب پمپاژ – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E19 – دلیل این خطا از خرابی برد الکترونیک است – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E20 – اشکال این خطا از مقادیر مقاومت پمپ گرما اشتباه شده است – هیت پمپ را چک کنید – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی مجاز بوش تماس بگیرید

E21 – ایراد این خطا مربوط می شود به مسدود شدن و یا گرفتگی هیت پمپ ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E22 – این خطا مربوط می شود به باقی ماندن آب داخل پمپ – خرابی پمپ – فیلتر – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E23 – پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ ماشین است – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

ارور 24 ماشین ظرفشویی بوش

E24 – علت این خطا شلنگ خروجی مسدود شده است خرابی پمپ – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E25 – ایراد این خطا از عدم تخلیه آب است – سوختگی پمپ تخلیه – نشت آب داخل پمپ – خرابی از مدار برد ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E26 – اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف است – بررسی سیم کشی ماشین – خرابی سویچ آب ریزش کف ماشین – چک کردن ولتاژ – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E27 – سیم ارت ماشین چک شود – چک کردن ولتاژ – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E28 – کثیفی و خرابی اکوا سنسور – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E29 – ولتاژ ماشین چک شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

E30 – ولتاژ برق ماشین 290 – گلنت روی درب ماشین بررسی شود – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

E31 – این خطا مربوط به برد است – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک ماشین باشد – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز بوش تعمیرات تماس بگیرید.

E32 – این خطا مربوط به برد است – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک ماشین باشد – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE01 – قبل از زدن استارت اشکال از برد الکترونیک – بعد از زدن استارت اشکال از موتور ماشین – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE17 – خرابی از شیر برقی – فشار آب بالاتر از حد است – خرابی از فرمان برد ماشین است – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE20 – ابتدای کارکرد ماشین سوختگی و یا اتصال موتور – وسط و انتهای کارکرد ماشین اشکال از برد الکترونیک – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با نمایندگی تعمیرات بوش تماس بگیرید.

EE24 – ایراد این خطا از پمپ تخلیه است – هیت پمپ – خرابی از برد الکترونیک سوکت – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز بوش تماس بگیرید.

E00 – بدون خطا

F17 – کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید – پروانه چرخ تشخیص داده نشده – ماشین را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرات ظرفشویی بوش تماس بگیرید.

مدیریت هیراد سرویس

دیدگاهتان را بنویسید